Tietosuoja

Mikkolan ratsastuskoulu y 1117579-7

os. Mikkolantie 15, 35700 Vilppula

kerää osoitetietoja ja puhelinnumeroita asiakkailta. Tietojen käsittelystä vastaa Kirsi Vuorio-Mikkola p.0400850020

Mikkolan ratsastuskoulu kerää asiakkailtaan nimen ja puhelinnumeron. Leiriläisiltä nimi, osoite ja puhelinnumero. Asiakkailta puhelinnumero kerätään tuntimuutosten ilmoittamiseen. Leiriläisiltä tiedot kerätään asiakaspostin lähettämistä varten.

Asiakastietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä kaytetä markkinointitarkoituksessa.

Henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa ja ne hävitetään asiakkuuden päättyessä asianmukaisesti.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

  1. Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.
  2. Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
  3. Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole enää asiakas.
  4. Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.